Lucky's Steak House

Fenton

(810) 750-1400

17500 Silver Parkway Fenton, MI 48430